SOS Cleaner

Beskrivning:
Fläckborttagningsmedel i sprayform för mattor och klädsel.

Ingredienser:
Enligt förordning (EG) 648/2004.
Anjoniska ytaktiva ämnen <5 % parfym, bensisotiazolinon, linalool.

Funktioner:
För behandling av svåra fläckar och förrengöring före extraktionsspray.

Fördelar:

  • Hagerty SOS fungerar som första hjälpen vid oundvikliga olyckor, om produkten används omedelbart när någon råkar spilla och det blir fläckar. Med deodoranteffekt.
  • Speciellt utformad för förrengöring av mattor före ekstraktionsspray.

 
Bruksanvisning:

  • Skaka flaskan.
  • Testa materialets färgbeständighet.
  • Fördela SOS Cleaner jämnt med sprayen.
  • Använd en svamp eller en borste. Låt materialet torka. Dammsug.


Innehåll:
500 ml

Hagerty Scandinavia
|   | Mail: dorte.sparre@hagertycare.com | Tlf.: +45 29 25 56 03 | Cvr:CH-718 138