Metal Polish

Beskrivning:
Rengöringsmedel för rostfritt stål, aluminium och krom.

Ingredienser:
Enligt förordning (EG) 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Alifatiska kolväten 5-15 % anjoniska ytaktiva ämnen <5 %, parfym, bensylalkohol.

Funktioner:
Ger långvarig glans på rostfritt stål, aluminium och krom.


Fördelar:

  • Långtidsverkande glans.
  • Allsidigt medel för föremål i rostfritt stål, aluminium och krom.

 

 

 

Bruksanvisning:
Skaka produkten väl.
Applicera outspädd produkt på ytan som ska rengöras. Rengör med en fuktig trasa.
Skölj och torka.

Innehåll:
200 ml

Hagerty Scandinavia
|   | Mail: dorte.sparre@hagertycare.com | Tlf.: +45 29 25 56 03 | Cvr:CH-718 138