Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta en av våra samarbetspartner.


Hitta samarbetspartner

Hagerty samarbeidspartnere

Personal Care & Home Care:

AB GENSE
Box 1115
S-63180 Eskilstuna
Tel.: +46 016 15 90 90
mail: info@gense.se
 
AB KONRAD WAHLSTRÖM
Magnus Ladulasgatan 53
S-104 60 Stockholm
Tel.: +46 8 556 08 350
Mail: info@konradw.se
 
AB Sargenta
S-200 25 Malmö
Tel.: +46 40 12 65 50

Webshop: www.sargenta.se Mail: info@sargenta.se
 
Westpack
Kärrstigen 12 - 13241 Saltsjö-Boo
Tel.: 08-715 15 08,
Mail: salj@westpack.com

Hagerty Scandinavia
|   | Mail: dorte.sparre@hagertycare.com | Tlf.: +45 29 25 56 03 | Cvr:CH-718 138